Bruksdomare:
Fia Ahlström, Bo Dahlberg, Conny Gundrosen, Göran Gustavsson, Birgitta Hedenberg

Lydnadsdomare:
Yvonne Andersson, Birgitta Hedenberg

Agilitydomare:
Ola Bergh

Tävlingsledare bruks:
Christer Danielsson, Tina Jonsson, Charlotta Zander

Tävlingsledare lydnad:
Fia Ahlström, Christer Danielsson, Tina Jonsson, Charlotta Zander

Tävlingsledare agility:
Ola Bergh, Kitty Gustafsson, Erika Rolfsson

Provledare IPO:
Carina Dahlhielm,   Karin Gustafsson, Frida Götesson, Birgitta Hedenberg, Gert Hellström

Skydds- och licensansvarig:
Carina Dahlhielm, ledamot i distriktets licensgrupp.