Styrelsen
Vid årsmötet 2019 valdes följande personer att ingå i klubbstyrelsen:

Ordförande:
Krister Andreasson

Vice ordförande:
Monica Dahlberg

Ordinarie:
Anna-Karin Lassagård

1:a suppleant:
Susanne Fendell

Sekreterare:
Anders Blomqvist

Ordinarie:
Ove Josefsson

2:a suppleant:
Heléne Eliasson

Kassör:
Irene Wahlström

Ordinarie:
Malin Jakobsson