Sektorer och kommittéer
Följande personer utsågs vid årsmötet 2018:

HUS - Hundägarutbildningssektorn:
Stephanie Sjömalm, sammankallande


Tävlingssektor:
Monica Dahlberg, sammankallande

Bruks och lydnad: 
Vakant

IPO:
Gert Hellström, sammankallande

Rallylydnad: 
Åsa Nilsson, sammankallande

Agility:
Gunilla Blomqvist, sammankallande

Tjänstehundssektor:
Conny Gundrosen, sammankallande

Draghundssektorn:
Linda Ednarsson, sammankallande


 

RUS - Rasutvecklingssektorn
Inger Olsson, sammankallande

Skydds- och licensansvarig:
Carina Dahlhielm, ledamot i distriktets licensgrupp.


Stug- o markkommittén, materialförvaltare:
Bengt Rosén, sammankallande

Kökskommittén:
Ann-Christin Älmhäll, sammankallande

Hemsidan:
Malin Jakobsson

Revisorer:
Monika Dahlberg och Inger Olsson

Revisorssuppleant:
Eva Nestius och Peter Bjärehäll

Valberedning:
Camilla Uhrberg, sammankallande
Lily Nordfeldt och Gert Hellström

 

SBK Halmstad - Skedalahed 112 - 305 93 Halmstad - Telefon: 035-12 17 99 - info@sbkhalmstad.se