Sektorer och kommittéer
Följande personer utsågs vid årsmötet 2018:

HUS - Hundägarutbildningssektorn:
Anki Rolfsson, sammankallande


Tävlingssektor:
Monica Dahlberg, Mats Nilsson och Anki Rolfsson

Bruks och lydnad: 
Monica Dahlberg, Mats Nilsson och Anki Rolfsson

IGP:
Gert Hellström, sammankallande

Representant rallylydnad: 
Åsa Nilsson

Agility:
Gunilla Blomqvist, sammankallande

Tjänstehundssektor:
Conny Gundrosen, sammankallande

Draghundssektorn:
Linda Ednarsson, sammankallande

 

RUS - Rasutvecklingssektorn
Inger Olsson, sammankallande

Skydds- och licensansvarig:
Carina Dahlhielm, ledamot i distriktets licensgrupp.


Stug- o markkommittén, materialförvaltare:
Bengt Rosén, sammankallande

Kökskommittén:
Ann-Christin Elmhäll, sammankallande

Hemsidan:
Malin Jakobsson

Revisorer:
Inger Olsson och Yvonne Andersson

Revisorssuppleant:
Ingela Dahlqvist

Valberedning:
Camilla Uhrberg, sammankallande
Lily Nordfeldt och Gert Hellström

 

SBK Halmstad - Skedalahed 112 - 305 93 Halmstad - Telefon: 035-12 17 99 - info@sbkhalmstad.se