Sektorer och kommittéer
Följande personer utsågs vid årsmötet 2017:

HUS - Hundägarutbildningssektorn
Anki Rolfsson, sammankallande
Aline Frank, Stephanie Sjömalm, Madelene Östby


Tävlingssektor
Tina Jonsson, sammankallande
Bruks och lydnad: Tina Jonsson, Fia Ahlström, Anne Högwall
IPO: Gert Hellström
Rallylydnad: Lisbeth Andréasson, Anki Rolfsson
Agility: Gunilla Blomqvist, sammankallande
Kitty Gustavsson, Pearl Angela Marsh, Fredrik Reinodt, Krister Andreasson, Camilla Urberg, Linnea Persson

Tjänstehundssektor
Conny Gundrosen, sammankallande

Draghundssektorn
Linda Ednarsson, sammankallande

RUS - Rasutvecklingssektorn
Birgitta (Gittan) Falk, sammankallande
Inger Olsson

 

Skydds- och licensansvarig:
Carina Dahlhielm, ledamot i distriktets licensgrupp.


Stug- o markkommitté, materialförvaltare
Bruno Johansson, sammankallande
Bengt Karlsson, Robert Hagsäter, Ronny Schuldt, Mats Silfver, Krister Jakobsson

Kökskommitté
Anki Rolfsson, sammankallande
Natalie Fager, Betina Slättsjö, Ann-Christin Älmhäll

Hemsidan
Eva Nestius, Stephanie Sjömalm

Revisorer
Monika Dahlberg, Anders Blomqvist
Revisorssuppleant
Inger Olsson

Valberedning
Margareta Spjuth, sammankallande
Gert Hellström,  1 vakant

SBK Halmstad - Skedalahed 112 - 305 93 Halmstad - Telefon: 035-12 17 99 - info@sbkhalmstad.se