Protokoll från årsmöten och medlemsmöten

Styrelsens protokoll publiceras inte på hemsidan av olika skäl. Medlemmar är välkommen in att läsa dem i en pärm på kontoret i klubbhuset.