Protokoll från årsmöten och medlemsmöten

Styrelsens protokoll publiceras inte på hemsidan av olika skäl. Medlemmar är välkommen in att läsa dem i en pärm på kontoret i klubbhuset. 

Planerade styrelsemöten: 2 oktober, 6 november, 4 december och 8 januari.