Sektorer & kommittéer

Personer utsågs vid årsmötet 2021:

HUS - Hundägarutbildningssektorn:
Sammankallande: Monica Åhslund
Övriga: Anki Rolfsson, Stephanie Hagsäter, Lisbeth Andreasson och Therese Björk

Tävlingssektor:
Sammankallande: Monica Dahlberg
Övriga: Anki Rolfsson

Bruks och lydnad: 
Monica Dahlberg, Mats Nilsson och Anki Rolfsson

IGP:
Gert Hellström, sammankallande

Representant rallylydnad: 
Åsa Nilsson, sammankallande

Agility:
Linnea Persson, sammankallande

Sektorn för samhällsnytta:
Conny Gundrosen, sammankallande

Draghundssektorn:
Linda Ednarsson, sammankallande
 

RUS - Rasutvecklingssektorn
Inger Olsson, sammankallande

Skydds- och licensansvarig:
Ove Josefsson, sammankallande

Stug- o markkommittén, materialförvaltare:
Bruno Johansson, sammankallande

Kökskommittén:
Vakant

Hemsidan:
Ann Spetz

Revisorer:
Inger Olsson och Yvonne Andersson

Revisorssuppleant:
Ingela Dahlqvist

Valberedning:
Gert Hellström,  sammankallande.
Erika Rolfsson
Sofia Olsson