Medlemsavgifter 2022

Ordinariemedlem:
640 kr inkl förbundsavgift
250 kr utan förbundsavgift
 (Gäller dig som är medlem i en annan Brukshundklubb
eller rasklubb inom SBK  och betalar in förbundsavgiften genom dem)
 

Familjemedlem:
90 kr (kan du vara om någon annan i hushållet är helbetalande eller delbetalande i SBK:s Halmstad avd.)

Har du några frågor om medlemsavgiften och medlemskap
så kan du mejla 
sbkhalmstad.medlem@gmail.com