Välkommen till vår fina anläggning vid Skedalaheds idrottspark!

Så här hittar du till oss:

E6an norrifrån: ta av vid avfart 44, Halmstad Ö, och sväng vänster österut mot Växjö. Passera Vallås, Snöstorp och sväng vänster mot Skedalahed idrottspark (ca 3.6 km från E6an). Sväng sedan 2:a vägen till vänster mot Skedalahed idrottspark.

E6an söderifrån: ta av vid avfart 44, Halmstad Ö, och sväng höger österut mot Växjö. Följ ovanstående vägbeskrivning.

Väg 25 österifrån: passera Skedala och efter 2 km sväng höger mot  Skedalahed idrottspark. Sväng sedan 2:a vägen till vänster mot Skedalahed idrottspark.

Karta över området.

Adress:
SBK:s Halmstad Avd, Skedalahed 112, 305 93 Halmstad
Telefon: 035-12 17 99 eller mobil: 0707-480 955

Bankgiro: 646-6148
Swishnummer: 1233196086 


Koordinaterna för GPS är:
RT90: X: 6288364, Y: 1324581
WGS84: Lat N 56° 41′ 21″Lon E 12° 56′ 31″
Decimal: 56.6894, 12.9421

Sektorer och Kommittéer.
Vill du komma i kontakt med klubbens olika sektorer och kommittér så gör du det enklast via e-post:


Frågor om kurser:
kurs@sbkhalmstad.se
Allmänna frågor: info@sbkhalmstad.se
Frågor om tävling: tavling@sbkhalmstad.se
Frågor till ordförande: ordforande@sbkhalmstad.se
Frågor till vår kassör: kassor@sbkhalmstad.se
Frågor om agility: agility@sbkhalmstad.se
Frågor om MH: rus@sbkhalmstad.se
Frågor om hemsidan: webbmaster@sbkhalmstad.se