Anmälningsblankett Brukslydnadsläger 2017


Deltagaravgifter:

2 000 kronor för deltagare med hund som tävlar för SBK:s Halmstadavdelning.

2 600 kronor för övriga deltagare med hund.

1 000 kronor för deltagare utan hund.

600 kronor för deltagare som bara är med och äter.
 
Anmälan är bindande.
Varmt välkomna!!