MEdlemsmöte 2020 - 2 tillfällen

Medlemsmöte i klubbstugan, 13/10
och 20/10 klockan 19:00

På grund av rådande pandemi har styrelsen beslutat att hålla två medlemsmöten, med max 35 deltagare vid varje tillfälle.
För anmälan till att delta: info@sbkhalmstad.se

Är det något du önskar ska tas upp på dagordningen, kontakta styrelsen. Lägg gärna en lapp i sekreterarens fack.